Er bestaat altijd de mogelijkheid om mee te rijden met een rit als gastrijder. Dit kan als u het inschrijfformulier invult en opstuurt naar secretaris Goud van Oud.

Graag deze inschrijving meenemen op de dag van de rit en inleveren bij de organisatie.

Tevens het verzoek om het inschrijfgeld voor deze rit á €10,- over te maken op onze rekeningnummer IBAN: NL36 RABO 0141 5893 37 of te betalen bij de organisatie.

Mocht er besloten worden om lid te worden van onze mooie en gezellige vereniging, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op de contributie.