Ik ga akkoord met het onderstaande:
    De contributie bedraagt € 75,00 per lid per jaar. (bij aanmelding na 30 juni is de contributie € 37,50 per lid).
    De contributie wordt niet automatisch geïncasseerd. Wij verzoeken u deze over te maken op onze bankrekening: NL36RABO 0141 5893 37 t.n.v. Oldtimervereniging Goud van Oud, waarna wij u van harte welkom heten bij onze vereniging.
    Oldtimervereniging Goud van Oud is niet aansprakelijk voor eventuele schade en of ongevallen tijdens de activiteiten. U bent geheel op eigen risico lid van de vereniging!
    Voor, tijdens en na onze activiteiten worden foto’s gemaakt die op de site en/of Facebook van de vereniging worden gepubliceerd. Bij lidmaatschap gaat u akkoord met deze regels.